Our Blog

DXY là gì ? Lịch sử sức mạnh chỉ số Dollar

DXY được xuất hiện ngay sau khi Hiệp định Bretton Woods giải thể vào năm 1973 với cơ sở là 100. Nó khá là quan trọng đối với nhà đầu tư Chứng khoán,Cổ phiếu, Trái Phiếu, Hàng hoá và Ngoại hối nói chung. Tìm hiểu DXY là gì.

DXY là gì ?

Chỉ số đô la Mỹ ( USDX hoặc Dollar index hay chỉ số Dollar) là thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với giá trị của một rổ tiền tệ thế giới có tác động về mặt thương mại quan trọng của Hoa Kỳ. Chỉ số này tương tự như các chỉ số thương mại khác, các nhà giao dịch vẫn có thể giao dịch trên chỉ số này.

Giá trị DXY được đo lường

Chỉ số Đô la Mỹ được sử dụng để đo lường giá trị của đồng Đô la (đồng bạc xanh) so với rổ 6 loại tiền tệ thế giới: Euro, Franc Thụy Sĩ, Yên Nhật, Đô la Canada, Bảng Anh và Krona Thụy Điển. Giá trị của chỉ số là dấu hiệu hợp lý về giá trị của đồng USD trên thị trường tài chính toàn cầu.

Theo thống kê trong đó:

  • Euro (EUR) chiếm 57,6%
  • Yên Nhật (JPY) chiếm 13,6%
  • Đô la Canada (CAD) chiếm 9,1%
  • Bảng Anh (GBP) chiếm 11,9%
  • Krona Thụy Điển (SEK) chiếm 4,2%
  • Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) chiếm 3,6%

Như thế cho thấy đồng EUR có một thành phần ảnh hưởng lớn đến gần 58%.

Chỉ số đô la Mỹ cho phép các nhà giao dịch theo dõi giá trị của USD so với một rổ tiền tệ được chọn trong thương mại toàn cầu. Nó cũng cho phép họ bảo vệ các khoản đặt cược của mình trước bất kỳ rủi ro nào đối với đồng đô la. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể kết hợp các chiến lược hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn trên USDX. Cũng có thể sử dụng chỉ số dollar index này để bảo vệ các động thái tiền tệ chung hoặc đầu cơ. Chỉ số này cũng có sẵn gián tiếp như một phần của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), quyền chọn hoặc quỹ tương hỗ.

Lịch sử sức mạnh chỉ số Dollar

Chỉ số DXY được thành lập ngay sau khi Hiệp định Bretton Woods bị giải thể. Là một phần quan trọng trong các thỏa thuận thương mại, các nước tham gia thanh toán số dư của họ bằng đô la Mỹ và được sử dụng làm tiền tệ dự trữ.

Việc định giá quá cao của USD dẫn đến những lo ngại về tỷ giá hối đoái và mối liên hệ của chúng với cách định giá vàng. Tổng thống Richard Nixon quyết định tạm thời đình chỉ chế độ bản vị vàng, lúc này các quốc gia khác có thể lựa chọn bất kỳ thỏa thuận trao đổi nào ngoài giá vàng. Năm 1973, nhiều chính phủ nước ngoài đã chọn để tỷ giá hối đoái của họ thả nổi, chấm dứt thỏa thuận.

giá DXY đạt cao nhất và thấp nhất trong lịch sử

Vào tháng 2 năm 1985, chỉ số DXY đã tăng và giảm mạnh trong suốt lịch sử của nó, đã đạt mức cao nhất vào thời điểm này với giá trị 164,72 và điểm thấp vào tháng 3 năm 2008 với giá trị 70,698. Chỉ số này cũng có thể bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát hay giảm phát của đồng dollar và các ngoại tệ trong rổ tiền tệ khi chịu tác động suy thoái hoặc tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó.